BÀI 5: HEIAN GODAN

       Là bài cuối trong loạt năm bài quyền căn bản của Shotokan. Bài quyền bao gồm nhiều kỹ thuật trình độ cao như: Juji- Uke, Osae-Uke, Haishu- Uke. Cùng với những thay đổi riêng biệt về độ cao và nhịp điệu.

        

       Bài quyền gồm 23 thế, đi trong vòng 50 giây.

        

        

       Trích dẫn: Võ Sư - Nguyễn Văn Dũng
       Người đi: Võ Sư -  kanazawa

        

       Bình luận