BÀI 4: HEIAN YODAN

       Bài quyền bắt đầu thể hiện rõ nét những đặc trưng của kata truyền thống. Nhiều kỹ thuật phối hợp. Một vài kỹ thuật nguy hiểm được giới thiệu ở đây. Tỉu dụ, đòn Hiza-Geri vào mặt đối thủ.

        

       Nhịp điệu với nhiều cung bậc.

        

       Bài quyền gồm 27 thế, đi trong vòng 50 giây.

        

        

       Trích dẫn: Võ Sư -  Nguyễn Văn Dũng
       Người đi: Võ Sư - kanazawa

        

       Bình luận