BÀI 3> LUYỆN PHÍM TẮT

       Chào mấy chụy đã thành thao việc gõ bàn phím và click chuột. Hôm nay D.Anh sẽ giới thiệu những phím tắt cơ bản nhất, luôn gặp trong việc mình viết bài hay vào internet, máy tính. Phím tắt giúp mấy chụy làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Pro hơn các đứng mày râu, mọi người sẽ nhìn các chụy như một chuyên viên...^^ 
        
       Chỉ cần mấy chụy nhớ cho D.Anh đừng vội, cứ từ từ. Không gì là quá muộn, Một bà cụ 60 tuổi cũng đang học và gõ máy. Còn các chụy đang còn trẻ mà. Hãy nắm cái lõi ...chai zô ^^
        
       Phím tắt chung:
        
       1. Ctrl + C: Sao chép
        
       2. Ctrl + X: Cắt (Cut)
        
       3. Ctrl + V: Dán (Paste)
        
       4. Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo)
        
       5. Shift + Delete: Xóa thẳng tập tin/thư mục mà không cần giữ lại trong thùng rác.
        
       6. Ctrl + A: Chọn tất cả
        
       7. Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
        
       8. Alt + F4: Đóng một chương trình.
        
       9. Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.
        
       10. Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,...
        
       11. Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.
        
        
       Với phím Windows:
        
       1. Windows + D: Ẩn/hiện các cửa sổ.
       .
       2. Windows + E: Mở My Computer.
        
       3. Windows + F: Tìm kiếm chung.
        
       4. Windows + R: Mở cửa sổ Run.
        
       Trình soạn thảo:
        
       1. Ctrl + O: Mở dữ liệu.
        
       2. Ctrl + N: Tạo mới.
        
       3. Ctrl + S: Lưu đè lên tập tin dữ liệu đã có.
        
       4. Ctrl + W: Mở cửa sổ mới
        
       5. Ctrl + P: Gọi tính năng in ấn từ ứng dụng đang chạy.
        
       6. F2: Đổi tên tập tin/thư mục
        
        
       Dành cho trình duyệt web
        
       1. Ctrl + F: Tìm kiếm thông minh trên website đang mở.
        
       2. Ctrl + H: Mở lịch sử lướt web.
        
       3. Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa chỉ trang web cần truy cập.
        
       4. Ctrl + N: Tạo mới một cửa sổ trình duyệt web.
        
       5. Ctrl + R: Làm mới lại dữ liệu đang hiển thị từ một website.
        
       6. Ctrl + T: Mở thẻ mới.
        
       7. Ctrl + W: Tắt thẻ hiện tại.
        
        

       Bình luận