BÀI 3: HEIAN SANDAN

       Ngoài những tấn căn bản, bài quyền này giới thiệu thêm một tấn đặc trưng nữa của Karate: Kiba-Dachi.

       Bài quyền bao gồm những kỹ thuật phức tạp thực hiện trên một tấn và kỹ thuật phản công đối thủ từ phía sau.

       Bài quyền gồm 20 thế, đi trong vòng 40 giây.

       Trích dẫn: Võ Sư - Nguyễn Văn Dũng
       Người đi:  Võ Sư - kanazawa

        

        

       Bình luận