BÀI 3> DOWLOAD FULL – DRIVER - TOOL

       WanDriver 6.5 hay Easy DriverPack 6.5 là phần mềm cho phép bạn cài Driver tự động cho mọi dòng máy trên các phiên bản Windows XP, 7 và 8.1. Ở đây mình có 5 phiên bản WanDriver tương ứng dành cho 5 phiên bản Windows, bạn hãy chọn phiên bản phù hợp với Windows bạn đang sử dụng:

        

        

       WanDriver dành cho Windows XP (x86) 32-bit

        

       WanDriver dành cho Windows 7 (x86) 32-bit

        

       WanDriver dành cho Windows 7 (x64) 64-bit

        

        

        

       WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x86) 32-bit

        

       WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x64) 64-bit

       Bình luận