BÀI 2: HEIAN NIDAN

       Bài thứ hai này phát triển thêm một số kỹ thuật căn bản như: Yoko-Geri, Mae-Geri, Nagashi-Uke, Uchi- Uke, Nihon- Nukite. Và thêm một số kỹ thuật phối hợp. Nhịp điệu trong bài này phúc tạp hơn bài đầu

        

       Bài Quyền gồm 26 thế, đi trong vòng 45 giây.

        

        

       Trích dẫn: Võ Sư - Nguyễn Văn Dũng
       Người đi: Võ Sư - kanazawa

        

       Bình luận