BÀI 1: HEIAN SHODAN

       Heian, tiếng Nhật có nghĩa là Bình An. Phải hiểu khái niệm Bình An theo tinh thần Thiền học: Cõi tự tại, tự chủ. Bình An là cái đích cuối cùng của sự tu dưỡng. Đạt đến trạng thái này, con người có thể thấu suốt mọi lẽ, có thể “định” dù giữa sóng gió ba đào.

        

       Bắt đầu bằng 5 bài Heian, phải chăng đây là lời nhắn gởi sâu sắc cho ai mới tập tệnh bước vào con đường VÕ đạo Karate.

        

       Heian Shodan là bài quyền đầu tiên trong hệ thống quyền pháp Shotokan. Bài quyền bao gồm những kỹ thuật căn bản của Karate: zenkutsu-dachi, Kokutsu- Dachi, Teken- zuki, Gesan-Barai, Age-Uke, Shuto-Uke…Nhịp điệu bình lặng.

        

       Bài quyền gồm 21 thế, đi trong vòng 40 giây.

        

        

       Trích dẫn: Võ Sư - Nguyễn Văn Dũng

        Người đi: Võ Sư - kanazawa

        

        

       Bình luận