BÀI 1> DOWLOAD FULL FILE ISO - TOOL

       File iso hiểu nôm na là được lấy ra từ đĩa và ngược lại. Có file iso sẽ giúp biến thành đĩa cài. Ví dụ biến usb thành đĩa boot thì phải có file iso của đĩa boot. Hoặc biến usb thành win 7 thì phải file iso của win7…

        

        

        

       File ISO dành cho Windows XP (x86) 32-bit

       ·         Link tải : Fshare.vn

       File ISO dành cho Windows XP (x64) 64-bit

       ·         Link tải: Fshare.vn

       File ISO dành cho Windows 7 (x82) 32-bit

       ·         Link tải  : Fshare.vn

        

        

       File ISO dành cho Windows 7 (x64) 64-bit

       ·         Link tải: Fshare.vn

       File ISO dành cho Windows 8.1 (x86) 32-bit

       ·         Link tải: Fshare.vn

       File ISO dành cho Windows 8.1 (x64) 64-bit

       ·         Link tải: Fshare.vn

       File ISO dành cho boot Hiren boot 15.2 tiếng Việt Full

       ·         Link tải: Fshare.vn 

        

        

       Bình luận